AFA

Treballem per una educació en valors, de qualitat i participativa.

Què és l’AFA? Valors i objectius

L’AFA és l’Associació de tots els Familiars de l’Escola Pia de Caldes de Montbui.

L’AFA Escola Pia de Caldes és una entitat sense afany de lucre que agrupa a les famílies de l’escola. Una entitat pensada i creada per acompanyar els nostres fills i filles en el seu pas per l’escola i, a la vegada, col·laborar estretament amb els mestres i l’equip directiu del centre (que és qui determina la línia pedagògica de l’escola) en la millora de la qualitat educativa. T’animem a formar part activa de l’associació perquè aquesta sigui plural i tothom hi sigui representat d’acord amb els següents objectius.

Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre, d’acord amb el caràcter propi.

Promoure la participació dels pares i mares en els diferents projectes del centre.

Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Junta directiva

L’AFA és l’òrgan de representació i participació que uneix a tots els pares, mares o representants legals dels alumnes matriculats al nostre centre educatiu. Aquest model organitzatiu permet als pares i mares participar en el seu funcionament quotidià, proposant accions, projectes i iniciatives per millorar-lo. L’AFA Escola Pia de Caldes és una entitat sense ànim de lucre, per tant la participació en qualsevol dels seus àmbits executius és totalment voluntària i sense cap retribució econòmica.

 

Aprofitem per agrair la feina realitzada per l’anterior Junta Directiva, en especial a Evelyn Serrano i a Cristina Muñoz, que ens estan acompanyant en tot moment en la difícil tasca de liderar, coordinar i gestionar l’AFA. Des de l’actual Junta Directiva, iniciem la nova etapa d’aquest projecte amb vocació de servei i molta il·lusió.

SILVIA DELGADO - Presidenta

Sóc infermera en l'àmbit hospitalari en el servei d'UCI. La meva aportació com presidenta del AFA és treballar en equip, ajudar a les famílies de la nostra Escola i col·laborar en la educació de les nostres filles i fills on sigui necessària la meva aportació.

Amor Pérez - Vice-presidenta

Sóc enginyera química i treballo en el sector d'electrònica d'automoció. Formar part de l'AFA és una manera de participar, col·laborar i implicar-me amb l'escola en el camí de l'educació dels nostres fills i filles i aconseguir una millora de la qualitat educativa.

Tania Fernández - Tresorera

Sóc TCAI en un hospital. Crec que formar part de l'AFA és la millor manera de poder ajudar a la millora de l'entorn educatiu dels nostres fills i filles.

Montse Rovira - Secretària

Sóc Llicenciada en Dret i actualment treballo a la banca. Sóc clar exemple del que deia Ernesto Guevara "Seamos realistas y hagamos lo imposible", el que en mi vindria a ser un "em falta temps, però estic en aquí per sumar i ajudar a que junt amb l'escola els nostres fills i filles s'emportin un GRAN RECORD de la mateixa"

Oscar González - Vocal

Sóc Economista. Apassionat de l'Esport i la família, a qui li agradaria aportar el seu granet de sorra per fer una escola millor pels nostres fills i filles.

Cristina Vilanova - Vocal

Sóc Administrativa de professió. M'agrada col•laborar en tot el possible a l'escola i contribuir a un millor futur pels nostres nens i nenes.

Mireia Molins - Vocal

Sóc Enginyera Agrícola, Llicencia en Tecnologia dels Aliments i Executive Máster d'Operacions a ESADE. Treballo a l'IRTA. Sóc membre de la comissió de menjador i col·laboro en la planificació i la recerca de conferències amb l'escola. Ser membre de l'AFA representa un gran repte i un compromís en l'acompanyament dels nostres fills en la seva etapa escolar.

Verónica Díaz - Vocal

Sóc administrativa - customer service. M'agrada pensar que col·laborant amb l'AFA, aporto el meu granet de sorra en l'educació de les nostres filles i fills. Coordino la Comissió de Festes i la Comissió d'Esports.

Yolanda Cañero - Vocal

S​óc monitora de ciclisme i d'activitats educatives de lleure infantil i juvenil. M'agrada treballar amb infants i coordino la Comissió de Tallers i Manualitats de l'AFA i la Comissió de Comunicació i TIC. Gestiono totes les Comissions i dono suport en aquelles tasques on sigui necessària la meva aportació.

La importància del delegat de curs

Donant suport a la Junta Directiva de l’AFA, hi ha els Delegats de curs.

El delegat de curs és el vehicle d’enllaç i comunicació entre l’equip directiu i professors del curs i els pares, tant per estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir, com per col·laborar en totes aquelles funcions que contribueixin a la millora educacional del grup-classe.

El delegat de curs assistirà a les reunions a què la Junta de l’AFA el convoqui i en que actuarà en condició de vocal, amb veu i vot, si no pogués assistir a la reunió haurà de buscar un substitut i comunicar-ho previament a la Junta de l’AFA.

El delegat de curs serà en tot moment la referència que la Junta de l’AFA tindrà d’un grup-classe concret i en qui derivarà totes les propostes de millora, iniciatives i centralització de temes concrets, projectes, etc. que afectin als alumnes del seu grup.