Ser o no ser delegat, aquesta és la qüestió

Delegats

Ser o no ser delegat, aquesta és la qüestió

En els darrers anys cada vegada ha estat més difícil i feixuc que cada curs i línia disposi de delegats/des d’inici a fi. Quan una classe no té delegats/des comporta una dificultat en la comunicació i un impediment en quant a l’arribada d’informació emesa des de la Junta de l’AMPA. Posteriorment, això es tradueix en una manca de col·laboració, per desconeixement, per part de les famílies, en les diferents xerrades, tallers i activitats que l’AMPA i l’escola organitzen.

Les funcions dels delegats/des són les següents:

  • Donar suport a la Junta Directiva
  • Ser l’enllaç entre la Junta Directiva i els professors del curs i els pares.
  • Assistir a les reunions que la Junta Directiva convoqui, actuant de vocal, amb veu i vot (una a l’any, amb un màxim de dues).
  • El càrrec té una durada mínima d’un any acadèmic

 

Des de la Junta de l’AMPA us volem convidar a fer una petita reflexió, sabem què vol dir ser delegat (a nivell pràctic, de feina a fer…) durant un curs escolar?

La realitat pràctica general per a tots els delegats/des és formar part del grup de watts ap de delegats on, la Junta de l’AMPA, durant tot el curs va penjant la informació que cal difondre i que els delegats han de copiar i enganxar al grup classe (via descendent), en aquest mateix grup també es poden aclarir dubtes que es plantegin al grup classe (via ascendent), assistir a l’assemblea (octubre) en la que s’aproven les partides pressupostàries i s’entrega la loteria de Nadal, repartiment de la loteria als pares i retorn de matrius i diners a l’AMPA. És aconsellable, anar recordant aquesta informació a mesura que s’apropa el dia de l’activitat per la velocitat en la que passen els dies i les setmanes.

Hi ha dos cursos en els que tenir delegats/des des del primer dia encara és més rellevant, es tracta dels cursos de 6è (cloenda de final d’etapa pels pares i fills amb el suport de la Junta de l’AMPA) i 3er de la ESO (curs en el que es recapten els diners per al viatge de fi de curs de 4rt de la ESO), dos cursos en els que els delegats/des són els que lideren aquestes activitats, de gran importància pels alumnes i pares d’aquests cursos.

Enguany, l’escola compta amb unes 825 famílies, i cada família amb el nombre de fills corresponent (1, 2, 3, 4…). Això vol dir que cada família ha de ser conscient i responsable del nombre de vegades que hauria de ser delegat/da, almenys durant un curs escolar.

Ens agradaria molt que aquells pares que ja hàgiu estat delegats poguéssiu fer arribar les vostres reflexions pràctiques entorn a la feina real reportada per tal que pugui arribar a la resta de pares, així com si hi ha quelcom d’interessant que puguem fer públic mitjançant la revista.

Esperem que a partir del proper curs tots plegats siguem agents afavoridors i facilitadors per al nomenament de delegats/des, i per això, només cal que ens feu arribar de forma àgil (sinó correspon fer sorteig) el dia de la reunió d’inici de curs quan un membre de la Junta de l’AMPA passi per les classes, les dades següents: nom i cognoms, e-mail i telèfon del pare o mare i nom i cognoms, curs i línia de l’alumne.

Finalment, volem agrair la col·laboració a tots aquells que ja heu fet o esteu fent aquesta tasca tant important per a tots/es, i recordar que som adults i ens cal ser exemple per als nostres fills.


Moltes gràcies.

La Junta de l’AMPA.